(Sous-)commission mixte n°. :
226.00.00-00.00

Mise à jour : 09/08/2019
Valable à partir du : 01/01/2019
Geldig tot: 30/06/2021

Leeftijd: 59 ans

Loopbaan: 33 ans

Nachtarbeid/Zwaar beroep

Dit stelsel heeft tot doel het recht op een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers:

  • die gedurende minstens 20 jaar (in de loop van de 33 jaar) gewerkt hebben in een arbeidsregeling met nachtprestaties (regeling voorzien door de cao  nr. 46);
  • of die tijdens de laatste 10 jaar minstens 5 jaar of tijdens de laatste 15 jaar minstens 7 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld geweest zijn.

Bovendien moeten deze werknemers:

  • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar aantonen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
  • 59 jaar of ouder zijn uiterlijk op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao die uitdrukkelijk vermeldt dat ze werd afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 131 (2019-2020) en nr. 139 (01/01/2021 – 30/06/2021).

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de gevallen die in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn bepaald (nachtarbeid en/of zware beroepen?) en op de geldigheidsperiode van de cao.

Convention collective applicable : pour lire le texte intégral, cliquez sur le numéro d'enregistrement.

Date CLA
01/07/2019
Numéro d'enregistrement
152902
Valable à partir de
01/01/2021
Valable jusqu'au
30/06/2021
Date du dépôt
09/07/2019
Date d'enregistrement
29/07/2019
Sujet
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (zware beroepen en nachtarbeid 01/01/2021-30/06/2021)
BS Avis de dépôt
07/08/2019
Déclaration universellement contraignante
Déclaré universellement contraignant par le décret royal du
29/09/2019
Publié dans le B.St. de
11/10/2019
Mots clés
SYSTÈME DE CHÔMAGE AVEC PAIEMENT UNIQUE (SWT)

 

Date CLA
01/07/2019
Numéro d'enregistrement
152899
Valable à partir de
01/01/2019
Valable jusqu'au
31/12/2020
Date du dépôt
09/07/2019
Date d'enregistrement
29/07/2019
Sujet
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (zware beroepen en nachtarbeid 2019-2020)
BS Avis de dépôt
07/08/2019
Déclaration universellement contraignante
Déclaré universellement contraignant par le décret royal du
29/09/2019
Publié dans le B.St. de
11/10/2019
Mots clés
SYSTÈME DE CHÔMAGE AVEC PAIEMENT UNIQUE (SWT)