(Sous-)commission mixte n°. :
140.05.00-00.00

Bijwerking: 27/02/2018
Valable à partir du : 01/01/2017
Geldig tot: 31/12/2018

De werknemers die een beroepsloopbaan van 40 ans kunnen bewijzen, kunnen vanaf de leeftijd van 58 jaar in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stappen.

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 werd overeengekomen om de leeftijd op 58 jaar te behouden in 2017 en hem op 59 ans te brengen in 2018.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao die werd gesloten in toepassing van en in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad werden vastgesteld.

Une telle convention collective a été conclue dans ce secteur.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen wij u naar onze brochure.

Convention collective applicable : pour lire le texte intégral, cliquez sur le numéro d'enregistrement.

Date CLA
16/11/2017
Numéro d'enregistrement
143330
Valable à partir de
01/01/2017
Valable jusqu'au
31/12/2018
Date du dépôt
23/11/2017
Date d'enregistrement
15/12/2017
Sujet
werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar, op 59 jaar of op 60 jaar
BS Avis de dépôt
29/01/2018
Déclaration universellement contraignante
Déclaré universellement contraignant par le décret royal du
27/06/2018
Publié dans le B.St. de
23/07/2018
Mots clés
SYSTÈME DE CHÔMAGE AVEC PAIEMENT UNIQUE (SWT)