Naast de ladderlift, wordt in de verhuissector ook veel gewerkt met andere soorten heftoestellen (bv. een heftruck voor in het magazijn) of allerlei soorten kranen (bv. voor het opheffen van containers of om machines op hun juiste plaats te zetten bij een industriële verhuis)

Is er nood aan een extra opleiding voor een mobiel werktuig? Dan kan je op Ambassador een beroep doen om jouw werknemer een passend opleidingstraject te laten volgen.

1. Kosteloos, maar beperkt budget per jaar!

Je krijgt ondersteuning van Ambassador vzw per deelnemer of groep deelnemers in functie van het doel dat je wilt bereiken. De trajecten worden steeds op het einde van elk jaar opnieuw geëvalueerd. Ambassador dekt de kosten van een beperkt aantal trajecten zolang het beschikbare budget toereikend is.

2. Voorwaarden?

  • De deelnemers zijn ingeschreven in het Paritair Comité 140.05
  • Alle P-kaarthouders komen in aanmerking, S-kaarthouders ook indien ze 12 maanden voorafgaand het opleidingstraject minstens 75 dagen in de sector gewerkt hebben.
  • Je moet een beroep doen op een erkend opleidingscentrum.

3. Geïnteresseerd?

  1. Mail het aanvraagformulier door naar frank@ambassadoropleidingen.be .
  2. De aanvraag moet steeds vóór de start van het traject gebeuren.
  3. Na de goedkeuring van de aanvraag neem je contact op met het gekozen opleidingscentrum om het traject vast te leggen.
  4. Het opleidingscentrum stuurt ons per mail de factuur en details over het traject.

4. Betaling?

Na afloop van het traject bezorg je de deelnemerslijst aan de opleider. Binnen de 3 maanden na het einde van het traject stuurt de opleider de deelnemerslijst naar frank@ambassadoropleidingen.be , samen met de factuur. Als Ambassador vzw alle documenten ontvangen heeft, wordt de opleider vergoed.