Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot

01

Protocol van akkoord 2019-2020

26/06/2019

01/01/2019

31/12/2020

02

Bevoegdheid van het paritair comité

18/06/2021

18/06/2021

0301

Beroepenclassificatie van de bedienden

15/10/2010

06/09/2010

0302

Procedures inzake onderhoud van de sectorale functieclassificatie

18/10/2010

06/09/2010

0303

Beschrijving van de voorbeeldfuncties voor de functieclassificatie van de bedienden

19/10/2010

06/09/2010

040101

Bezoldigingsvoorwaarden

08/09/2020

01/07/2019

040102

Loontoeslag voor bepaalde arbeidsprestaties

28/08/2012

07/09/2009

040103

Loonafrekening

19/07/2007

01/01/2008

0402

Wedden vanaf 1 januari 2021

12/01/2021

01/01/2021

12/01/2021

05

Eindejaarspremie

17/11/2020

01/07/2019

0701

Arbeidsduur

11/08/2010

07/09/2009

0704

Invoering van arbeidsregelingen met nachtprestaties

16/08/2004

01/07/2002

10

Bijkomende vakantiedagen

24/10/2019

01/01/2020

1201

Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten

26/02/2020

01/02/2020

1202

Werkgeverbijdrage in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2021

10/02/2021

01/02/2021

13

Kort verzuim

27/08/2021

01/07/2019

19

Fonds voor bestaanszekerheid – Statuten

15/12/2009

07/09/2009

1901

Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds

01/06/2021

01/01/2021

30/06/2021

1902

Bijdrage voor Vakopleiding

10/08/2021

01/07/2021

31/12/2021

2002

Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)

02/02/2021

01/07/2020

30/06/2021

2102

SWT 59 jaar – 35 jaar – zwaar beroep

09/08/2019

01/01/2019

30/06/2021

2103

SWT 59 jaar – 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep

09/08/2019

01/01/2019

30/06/2021

2104

SWT 59 jaar – 40 jaar loopbaan

09/08/2019

01/01/2019

30/06/2021

2106

SWT in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

09/08/2019

01/01/2019

2201

Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem

08/05/2014

01/01/2014

31/12/2014

2202

Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem

29/05/2019

01/01/2015

31/12/2017

2301

Statuut van de syndicale afvaardiging

10/09/2020

06/07/2020

31/07/2021

2302

Gebruik van e-mail en internet door de werknemersafgevaardigden

17/08/2004

01/01/2004

2601

Regeling van ontslagbegeleiding

07/10/2016

01/01/2016

2602

Tewerkstellingsbeleid

23/04/2015

17/11/2014

2603

Regeling van aanwervingspremies

25/03/2016

17/11/2014

27

Nieuwe technologieën

17/08/2004

01/01/1998

2801

Tijdskrediet met motief

09/08/2019

01/01/2019

31/12/2021

2802

Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)

09/08/2019

01/01/2019

31/12/2021

2803

Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)

09/08/2019

01/01/2019

31/12/2020

2804

Tijdskrediet (drempel)

09/08/2019

01/01/2019

31/12/2021

2805

Tijdskrediet (uitsluiting van het recht)

09/08/2019

01/01/2019

31/12/2021

2806

Tijdskrediet (organisatie)

09/08/2019

01/01/2019

31/12/2021

3801

Collectief ontslag

25/06/2014

01/01/2013

31/12/2015

39

Maaltijdcheques

11/09/2017

01/01/2017

48

Vormingsinspanningen

08/09/2020

01/01/2020

4801

Werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen

05/07/2019

01/01/2019

30/06/2019

480101

Bevordering van de aanwerving van jongeren

09/11/2015

01/01/2014

52

Aanvullend pensioenstelsel

08/02/2018

01/01/2018

54

Ecocheques

11/09/2017

01/01/2017

64

Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

13/05/2020

15/04/2020