Raad Van Beheer

Het Sociaal Fonds wordt beheerd door een Raad van Beheer samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

Enerzijds, 6 vertegenwoordigers langs werkgeverskant :

Estelle Patar, Voorzitster

Alphonse Maniscalco, Bestuurder

Axelle De Roeck, Bestuurster

Mathieu Van Houcke, Bestuurder

Kevin Fossoul, Bestuurder

Koen Vangoidsenhoven, Afgevaardigd Bestuurder

Anderzijds, 6 vertegenwoordigers langs werknemerskant :

Carine Dierckx, Vice-Voorzitster

Simon De Gelder, Vice-Voorzitter

Florie Baleci, Bestuurster

Roberto Parrillo, Bestuurder

Sandra Langenus, Bestuurster

Tom Peeters, Bestuurder