Via de werkgever kunnen werknemers de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE recupereren.

1. PROCEDURE TOT INDIENEN VAN DE UITBETALINGSAANVRAGEN

 1. De werkgever richt de aanvraag aan het secretariaat van het Sociaal Fonds voor de werknemers die in aanmerking komen en aan volgende voorwaarden voldoen:
  • in het bezit zijn van een P-verhuizerskaart;
  • minimum één jaar ononderbroken in dienst zijn van het bedrijf op datum van de aanvraag ;
  • in het bezit zijn van het rijbewijs B.
 2. De aanvraag dient toe te komen op het Sociaal Fonds minstens 1 maand voor de aanvang van de opleiding.
 3. Het secretariaat van het Sociaal Fonds keurt de aanvraag al dan niet goed binnen de 14 dagen na ontvangst. De goedkeuring is onderhevig o.a. aan de mogelijkheden van het budget, zoals vastgelegd in de CAO van 15 juni 2009.
 4. Elke werkgever zonder Veiligheidscomité (-50 werknemers) mag in de loop van 1 kalenderjaar maximum 6 % van zijn werknemers die aan de voorwaarden voldoen, met garantie van minimum 2 werknemers, laten opleiden.
 5. Elke werkgever met Veiligheidscomité (+50 werknemers) mag in de loop van 1 kalenderjaar maximum 10 % van zijn werknemers die aan de voorwaarden voldoen laten opleiden.
 6. In geval van twijfel legt het secretariaat het dossier voor deliberatie voor aan de Raad van Beheer van het Sociaal Fonds.

2. UITBETALINGSMODALITEITEN

 1. De werkgever betaalt de volledige opleiding, evenals het loon van de werknemer tijdens de opleidingsuren.
 2. De werkgever kan de terugbetaling van een gedeelte van de opleiding terugvorderen via het secretariaat van het Sociaal Fonds.
 3. Hiertoe richt hij een aanvraag aan het secretariaat van het Sociaal Fonds met volgende documenten:
  • kopie van de goedkeuring door het Sociaal Fonds (art. 1.3.)
  • kopie van de rekening van de opleiding door een erkende rijschool
  • kopie van het behaalde rijbewijs
  • verklaring van de werknemer dat hij loon ontving tijdens de opleidingsuren
 4. Op basis van deze gegevens vergoedt het Sociaal Fonds aan de werkgever de gemaakte kosten van het behaalde rijbewijs met:
  • een maximum van 750 EUR voor een rijbewijs C
  • een maximum van 900 EUR voor een rijbewijs CE