10/09/2021

Sinds 25 juli 2021 werd het rouwverlof uitgebreid als volgt :

Overlijden van voorheen Nu
Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner 3 dagen, op te nemen vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis 10 dagen, waarvan de eerste 3 moeten opgenomen worden vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis en de overige 7 binnen het jaar na de dag van het overlijden kunnen opgenomen worden.

 

 

Feitelijk samenwonende partner /
Wettig, erkend natuurlijk of geadopteerd kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner 3 dagen, op te nemen vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis
Wettig, erkend natuurlijk of geadopteerd kind van de feitelijk samenwonende partner van de werknemer /
Pleegkind  in het kader van langdurige pleegzorg /
broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont 2 dagen, op te nemen vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis 2 dagen, op te nemen vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis.

 

broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont 1 dag, op te nemen de dag van de begrafenis 1 dag, op te nemen de dag van de begrafenis.

 

 

pleegkind van de werknemer in het kader van kortdurende pleegzorg /

 

Ingevolge deze uitbreiding moeten de sectorale regels omtrent het rouwverlof in dit paritair comité aangepast of opgeheven worden zodat zij conform zijn aan de nieuwe wettelijke regels. In afwachting ervan moeten de wettelijke regels worden toegepast als deze voor de werknemer voordeliger zijn als de sectorale regels. Als de betrokken sectorale regels voor de werknemer nog steeds voordeliger zijn als de wettelijke regels dan moeten deze regels toegepast worden.

Er wordt tevens voorzien in een specifieke regel wanneer de werknemer onmiddellijk aansluitend op zijn klein verlet wegens overlijden van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner of wegens overlijden van zijn kind of dat van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, arbeidsongeschikt is wegens ziekte. De afwezigheidsdagen na de derde dag klein verlet zullen dan aangerekend worden op de periode van het gewaarborgd loon (= afgetrokken worden van de periode van het gewaarborgd loon) wegens ziekte op voorwaarde dat deze dag klein verlet aansluit op de derde dag.

In deze sector werden specifieke sectorale bepalingen voorzien die een invloed hebben op dag vanaf welke de afwezigheidsdagen aangerekend worden op de periode van het gewaarborgd loon. Wij verwachten echter dat deze bepalingen binnenkort zullen worden aangepast om aan de wettelijke vereisten te voldoen.