1. Principe

De werklieden die wegens dienstnoodzaak gedwongen zijn te overnachten hebben recht op:

  1. een vergoeding voor het avondmaal indien de diensttijd van de dag voor de middag (12 uur) aanvangt
  2. een vergoeding voor de overnachting en het ontbijt
  3. een vergoeding voor het middagmaal indien de terugkomst op de werkplaats na 14 uur plaats heeft.
  4. Bedrag

Vanaf 1 december 2021 wordt de verblijfsvergoeding als volgt vastgesteld:

overnachting en ontbijt € 17,7293
middagmaal € 14,2054
avondmaal € 12,3667
Totaal € 44,3014
Terug