1. Principe

De verwijderingsvergoeding is volgens de cao verschuldigd op de aanwezigheidsuren die worden vergoed aan 100 pct.

Gezien de cao spreekt over “aanwezigheidsuren” gaat het zowel om arbeidstijd als beschikbaarheidstijd daar beide tijden onder het begrip “aanwezigheidstijd” vallen en beide tijden aan het normale loon worden betaald.

Het is zo dat deze cao niet die uren viseert die vergoed worden boven de 100 %, zoals overuren.

Bij overloon wordt alleen rekening gehouden met arbeidstijd en niet met beschikbaarheidstijd.

  1. Bedrag

Vanaf 1 december 2022 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,8010/uur

  1. Voorbeeld

Een werknemer is 16 uren per dag aanwezig op het werk, nl. 9 uur arbeidstijd en 7 uren beschikbaarheidstijd. Al deze uren worden beschouwd al aanwezigheidsuren die vergoed worden aan 100%. Er is ook een verwijderingspremie verschuldigd voor 7 uren, doch geen overloon.

De inhoud van dit bericht is louter informatief en onder alle voorbehoud. Het bericht is geen juridische analyse en kan de auteur niet verantwoordelijk stellen. De verstrekte informatie doet geen afbreuk aan de soevereine appreciatiebevoegdheid van hoven en rechtbanken.