We zetten ons in voor aanvullende sociale voordelen & opleiding voor de arbeiders (m/v) uit de verhuissector.

We helpen ook werkgevers en werknemers met permanente bijscholing, de basisopleiding van intreders in de sector en de beroepsopleiding van jonge werknemers die graag in de verhuissector aan de slag willen gaan.

Een arbeider (m/v) uit het Paritair Subcomité voor de verhuissector (PSC 140.05) kan onder meer genieten van een:

  • anciënniteitspremie
  • sectorale hospitalisatieverzekering
  • sectoraal aanvullend pensioen
  • stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
  • syndicale premie
  • aanvullende uitkering bij ziekte
  • aanvullende werkloosheidsuitkering bij tijdelijke werkloosheid
  • een vertrekpremie bij pensionering of SWT

Voor meer informatie over de inhoud, toepassingsvoorwaarden en procedure in verband met het aanvragen van deze sociale voordelen kan U op deze website terecht.