Skip to main content

Aanvraagformulier
Sociaal Fonds Online

Aanduiding gevolmachtigde(n) voor toegang tot het digitale platform van het Sociaal Fonds Verhuizingen voor de aanvragen van P- en S-kaarten en voor de aanvragen tot terugbetaling van de voorziene voordelen betaald aan de arbeiders van PC 140.05 met een verhuizerskaart P.

Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden door de verantwoordelijke voor het dagelijks beheer bij de werkgever en overgemaakt aan de beheerder van de terugbetalingsdossiers van het Sociaal Fonds: Sociaal Fonds Verhuizingen, Stroobantsstraat 48A te 1140 Evere, t.a.v. Kathérine Van Landegem (info@sociaalfonds-verhuizingen.be – 02/240.45.70)

Aanvraagformulier

Ondergetekende geeft toestemming en verklaart te zijn geïnformeerd over de regels en zijn rechten i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals uiteengezet op de website van het Sociaal Fonds Verhuizingen. (VERORDENING (EU) 2016/679 – PB L119 – 04/05/2016)