Skip to main content

Het Team

Koenraad Vangoidsenhoven

Afgevaardigd Bestuurder

Kathérine Van Landegem

Dossierbeheerder Tussenkomsten

Juan Caballero

Directeur Ambassador

Christel Mercie

Sectorconsulente

Raad Van Beheer

Het Sociaal Fonds wordt beheerd door een Raad van Beheer samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

Enerzijds, 6 vertegenwoordigers langs werkgeverskant :

 • Estelle Patar, Voorzitster
 • Alphonse Maniscalco, Bestuurder
 • Axelle De Roeck, Bestuurster
 • Mathieu Van Houcke, Bestuurder
 • Kevin Fossoul, Bestuurder
 • Koen Vangoidsenhoven, Afgevaardigd Bestuurder

Anderzijds, 6 vertegenwoordigers langs werknemerskant :

 • Tom Peeters, Vice-Voorzitter
 • Florije Baleci, Vice-Voorzitster
 • Ludovic Moussebois, Bestuurder
 • Christof Valcke, Bestuurder
 • Sandra Langenus, Bestuurder
 • Jens Cassiers, Bestuurder

Activiteitenverslag

Elk jaar wordt een verslag opgemaakt van de activiteiten van het Sociaal Fonds.
Hieronder kan u het jaarverslag van 2020, 2019 en 2018 downloaden.