Skip to main content

De informatie op deze pagina is op aanvraag verkrijgbaar.

Cao’s PC 140.05

  • Collectieve arbeidsovereenkomsten van kracht in de verhuissector

Cijfergegevens

  • Minimumloonschalen

  • Barema’s vervoerskosten

  • Patronale sociale lasten

Contacteer ons