Anciënniteitsverlof
Anciënniteitspremie
ARAB
Arbeidsduur
Bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters
Bijdragen van de werkgevers
Vormingsinspanningen
Stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (2019-2021)
Educatief verlof
Eindejaarspremie
Feestdag
Flexibiliteit
Lonen garagepersoneel
Functieclassificatie & minimumuurlonen
Nieuw arbeidstijdstelsel
Medische schifting
Protocol akkoord 2019-2020
Oprichting van een Beperkt Comité
Vrijwillig deeltijdse arbeid
Oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid
Rijbewijs C-CE
Risicogroepen
Studenten
Syndicale premie
Tijdelijke werkloosheid
Tijdelijke Werkloosheid (Bijkomende toelage)
Verblijfs- en verwijderingsvergoeding
Bijdrage in de vervoerskosten
Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk
Verlies medische schifting
Verhoging van het quotum overuren
Syndicale Vorming
Sectoraal pensioenplan
Ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers van de verhuisondernemingen
Hospitalisatieverzekering
Tijdskrediet met motief en landingsbanen
Indexering lonen en aanvullende vergoedingen