Skip to main content

Aanvullende uitkering werkloosheid

Werknemers die wegens economische redenen deeltijds werkloos zijn, hebben vanwege hun werkgever recht op een aanvullende uitkering voor alle werkloze dagen.

Het Sociaal Fonds neemt deze aanvullende vergoeding echter ten laste.

Sedert 01-06-2009 is de bijkomende toelage voor werkloosheid als volgt samengesteld:

 • € 6,00/dag in de 5-dagen week
 • € 5,00/dag in de 6-dagen week

1. Toekenningsvoorwaarden:

 • tijdelijk werkloos zijn ten gevolge van gebrek aan werk om economische redenen;
 • recht hebben op werkloosheidsuitkeringen in toepassing van de wetgeving inzake de werkloosheidsverzekering.

2. Wat moet de werknemer doen:

 • het vak voor de werknemer bestemd op hetzelfde formulier, invullen en ondertekenen;
 • het formulier aan de werkgever overhandigen bij ontvangst van de aanvullende uitkeringen.

3. Wat moet de werkgever doen:

 • aan de werknemer een formulier F1 overhandigen voor iedere deeltijdse werkloosheid om economische redenen;
 • bij teruggave van de werknemer van het door hem en door zijn uitbetalingsorganisme nauwkeurig ingevuld formulier, betaalt de werkgever aan de werknemer de aanvullende vergoedingen waarop hij recht heeft;
 • de werkgever vult op zijn beurt het formulier F1 in en zendt dit aan het Sociaal Fonds om de terugbetaling te verkrijgen van 100% van de aanvullende uitkeringen ten laste van het Sociaal Fonds.

4. Belangrijk

 • De terugbetaling is beperkt tot 60 dagen per werknemer per jaar en per bedrijf maximum 12 % van de aan de RSZ aangegeven dagen van het jaar voordien.
 • Zelfs indien het aantal terugbetaalde aanvullende uitkeringen van het Sociaal Fonds beperkt zijn, heeft de werknemer van de werkgever recht op een aanvullende uitkering voor iedere dag dat hij tijdelijk werkloos was wegens economische redenen.