Skip to main content

Aanvullende uitkering wegens ziekte

Aanvullende uitkering wegens ziekte

Sedert 01-01-2006 wordt de aanvullende uitkering wegens ziekte of ongeval (verschillend van arbeidsongeval of ongeval op weg van en naar het werk) als volgt samengesteld:

 1. voor de 23 kalenderdagen volgend op de eerste week van ongeschiktheid:
 • €1,20/werkdag in de 5-dagen week
 • €1,00/werkdag in de 6-dagen week
 1. vanaf de 2de kalendermaand en tot het einde van de zesde maand voor een werkongeschiktheid voor éénzelfde ziekte:
 • € 2,40/werkdag in de 5-dagen week
 • € 2,00/werkdag in de 6-dagen week

1. Wie heeft recht?

de werknemer die arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval (met uitsluiting van beroepsziekte of werkongeval) en uitkeringsgerechtigd is inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering in toepassing van de wetgeving.

2. Toegekende voordelen:

na de eerste zeven kalenderdagen (gewaarborgd weekloon) heeft de werknemer recht op een aanvullende uitkering wegens ziekte ten laste van het Sociaal Fonds gedurende een ononderbroken periode vanaf de achtste dag van ongeschiktheid tot het einde van de zesde maand, te rekenen vanaf het begin van de ongeschiktheid.

0Het hervallen in dezelfde ziekte binnen de eerste twaalf dagen volgend op het einde van deze periode van arbeidersongeschiktheid, moet beschouwd worden als integraal deel uitmakend van de vorige ongeschiktheid.

3. Wat moet de werknemer doen?

 • het formulier F2 laten invullen door zijn mutualiteit;
 • het vak voor de werknemer bestemd op hetzelfde formulier, invullen en ondertekenen;
 • het formulier aan zijn werkgever overhandigen bij ontvangst van de aanvullende uitkeringen.

4. Wat moet de werkgever doen?

 • aan de werknemer een formulier F2 overhandigen bij elke ziekte;
 • bij teruggave van de werknemer van het door hem en door de mutualiteit nauwkeurig ingevuld formulier, betaalt de werkgever aan de werknemer de aanvullende uitkeringen waarop hij recht heeft;
 • de werkgever vult op zijn beurt het formulier F2 in en zendt dit aan het Sociaal Fonds om de terugbetaling te verkrijgen van de aanvullende uitkeringen ten laste van het Sociaal Fonds.