Moet u opgenomen worden in het ziekenhuis? Het Sociaal Fonds voorziet hiervoor een ‘hospitalisatieverzekering’. Die verzekering betaalt bepaalde medische kosten van het ziekenhuis terug. De verzekering geldt over de hele wereld.

Wanneer krijgt u die verzekering?

 • U bent ingeschreven in het paritair comité 140.05;
 • U hebt minstens 6 maanden gewerkt in de verhuissector;
 • U hebt tijdens die 6 maanden minstens 50 dagen gewerkt. Dat zijn ‘prestatiedagen’. Ook dagen die gelijk zijn aan prestatiedagen, zoals ziekte of werkloosheid, tellen mee. Dat noemen we gelijkgestelde dagen;
 • Wil u de verzekering behouden, dan moet u in het vorige kalenderjaar minstens 100 dagen gewerkt hebben (of gelijkgestelde dagen).

Wat betaalt de verzekering?

 • Alle kosten van het ziekenhuis als u in een kamer van twee of meer personen verblijft, zoals erelonen, geneesmiddelen en operatiekosten;
 • Alle medische kosten die u moet betalen vanaf 2 maanden vóór u naar het ziekenhuis moet tot 6 maanden na uw verblijf in het ziekenhuis, zoals raadplegingen en geneesmiddelen;
 • Uw behandeling als u een ‘zware ziekte’ heeft. Uw ziekte moet op de lijst van 30 zware ziekten vermeld staan. U betaalt eerst zelf tot maximaal 75 euro (franchise). De verzekering betaalt maximaal 2.500 euro terug per jaar.

U betaalt de facturen voor een hospitalisatie in het ziekenhuis niet zelf. De verzekering betaalt direct aan het ziekenhuis.

Wat betaalt de verzekering niet?

 • Uw kosten van het ziekenhuis als u op een kamer voor één persoon verblijft;
 • Alle kosten die niet medisch noodzakelijk zijn, zoals de rekening voor de telefoon op uw kamer, esthetische operaties,…;
 • De kosten voor de ziekenwagen wanneer u nadien niet in het ziekenhuis moet blijven.

U kan ook uw gezin verzekeren

Ook voor uw partner en kinderen kan u deze verzekering afsluiten. Zij krijgen dezelfde kosten terugbetaald. Voor hen is de verzekering wel betalend:

 • Uw partner betaalt 264,24 euro per jaar
 • Voor uw kinderen betaalt u 105,70 euro per kind waarvoor u kinderbijslag ontvangt

Hoe meldt u dat u naar het ziekenhuis moet?

Verwittig de verzekeraar AG Insurance.

Dat kan op twee manieren:

 • Doe uw aangifte online
 • Vul het formulier ‘Schademelding hospitalisatieverzekering’ in.

Hoe krijgt u de medische kosten voor raadplegingen en geneesmiddelen terugbetaald?

Geef de kosten aan die u hebt betaald. De procedure vindt je HIER.

Dat kan op twee manieren:

 • Geef uw kosten online in
 • Vul het formulier ‘Aanvraag terugbetaling medische kosten’ in

Vermeld steeds duidelijk je persoonlijk contractnummer dat je terugvindt op je Medi-Assistance kaart!

Wat als je niet meer in de verhuissector werkt?

Je verliest de voordelen van de sectorale hospitalisatieverzekering als je gedurende 2 volledige kwartalen niet meer in de sector hebt gewerkt.

Het Sociaal Fonds van de Verhuis brengt je daarvan op de hoogte met een brief. In deze brief wordt uitgelegd hoe je op eigen kosten, een hospitalisatieverzekering kan voortzetten bij de verzekeraar.

Naast het recht op een individuele voortzetting heb je eveneens de mogelijkheid om de individuele premie te pre financieren. Dankzij deze prefinanciering zal de individuele voortzetting niet gebeuren aan de premie overeenstemmend met de leeftijd die u hebt op het moment van vertrek, maar aan de premie die overeenstemt met de leeftijd die u had op het moment dat u begon met de prefinanciering.

In de loop van het kwartaal volgend op uw recht op aansluiting bij de hospitalisatieverzekering, ontvangt u van het Sociaal Fonds Verhuizingen

een brief met een voorstel tot het aansluiten van uw volledig inwonende gezin.

Als u binnen de 3 maanden na de datum van deze brief beslist om aan te sluiten én betaalt kunnen de gezinsleden aansluiten zonder medische formaliteiten.

De aansluiting van de familieleden gebeurt retroactief en gelijktijdig met uw aansluiting (de hoofdverzekerde).

Indien er niet binnen de 3 maanden wordt gereageerd of bij laattijdige betaling van de premie(s) zullen de gezinsleden pas aangesloten zijn op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het verstrijken van een periode van 10 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend en na medische aanvaarding door AG (de gezinsleden moeten op voorhand een medische vragenlijst invullen) en worden de premies met 10% verhoogd.

Formulieren

Formulier aansluiting gezinsleden

Download

Medisch plan reglement

Download

Medisch plan algemene voorwaarden

Download

Schademelding hospitalisatieverzekering

Download

Brochure hospitalisatieverzekering

Download

Formulier aanvraag terugbetaling medische kosten

Download

Lijst zware ziekten

Download