Skip to main content

Hospitalisatieverzekering

Moet u in het ziekenhuis worden opgenomen? Het Sociaal Fonds biedt hiertoe een “hospitalisatieverzekering” aan. Deze verzekering vergoedt een deel van de medische kosten van het ziekenhuis. De verzekering is wereldwijd geldig.

Download hier onze informatiebrochure.

Wanneer krijg je deze verzekering?

U bent geregistreerd bij het paritair comité 140.05.

Je hebt in minstens twee opeenvolgende kwartalen in de verhuissector gewerkt.

Je verliest je rechten als je in twee opeenvolgende kwartalen geen arbeidstijdgegevens meer hebt in de verhuissector, maar je kunt steeds je hospitalisatieverzekering op individuele basis verder zetten.

In ieder geval word je door AG INSURANCE op de hoogte gebracht van je toetreding en door het Sociaal Fonds over de datum vanaf dewelke je uw aansluiting dreigt te verliezen.

AG INSURANCE bezorgt jou een brief met een PERSOONLIJKE INLOGCODE voor het beheer van je verzekering (melden ziekenhuisopname,….) en dit via twee digitale tools :

Opgelet ! je ontvangt geen fysiek medi-assistance kaartje meer.

Waar betaalt de verzekering voor?

Alle ziekenhuiskosten als u met twee of meer personen op een kamer verblijft, zoals honoraria, medicijnen en operatiekosten;

Alle medische kosten die u moet betalen vanaf 2 maanden voor uw ziekenhuisopname tot 6 maanden na uw verblijf in het ziekenhuis, zoals raadplegingen en geneesmiddelen;

Uw behandeling als u een “ernstige ziekte” heeft. Uw ziekte moet voorkomen op de lijst van 30 ernstige ziekten. U betaalt tot een maximum van 75 euro (eigen risico) zelf. De verzekering vergoedt maximaal 2 500 euro per jaar.

U betaalt de ziekenhuisrekeningen niet zelf. De verzekeringsmaatschappij betaalt het ziekenhuis rechtstreeks indien je voorafgaandelijk aan de hospitalisatie een hospitalisatieaangifte bij AG INSURANCE heeft gedaan. Ingeval van een spoedopname kan u dit melden op 078/ 15 50 30..

Wat betaalt de verzekeringsmaatschappij niet?

Uw ziekenhuiskosten als u in een eenpersoonskamer verblijft;

alle kosten die niet medisch noodzakelijk zijn, zoals de telefoonrekening op uw kamer, cosmetische ingrepen, ….;

ambulancekosten als u daarna niet in het ziekenhuis hoeft te blijven.

U kunt deze verzekering ook afsluiten voor uw inwonende partner en kinderen. Zij zullen voor dezelfde kosten worden vergoed. Voor hen is de verzekering wel betaalbaar.

Voor 2024 bedragen de premies: 

  • Voor uw partner / mindervalide kinderen :  € 316,58 per jaar/per persoon  (of € 0,87/dag).
  • Voor een kind waarvoor u kinderbijslag ontvangt, betaalt u 126,63 euro per jaar/per persoon (of 0,35 euro per dag).

Hoe meld je een ziekenhuisopname?

Stel de verzekeraar AG Insurance op de hoogte.

Er zijn twee manieren om dit te doen:

Doe uw aangifte online

Vul het formulier “Verklaring van aanvraag hospitalisatieverzekering” in.

Hoe worden de medische kosten voor raadplegingen en geneesmiddelen terugbetaald?

Gelieve aan te geven welke kosten u heeft betaald. U kunt de procedure HIER vinden.

Dit kan op twee manieren gebeuren:

Voer uw kosten online in op

Vul het formulier “Verzoek om vergoeding van ziektekosten” in.

Vermeld altijd duidelijk uw persoonlijk contractnummer, dat u op uw Medi-Assistance kaart vindt!

Wat als u niet meer in de verhuissector werkt?

U verliest het voordeel van de sectorale ziekenhuisverzekering indien u in twee volledige opeenvolgende kwartalen niet meer in de sector hebt gewerkt.

Het Sociaal Fonds Verhuizingen zal u per brief op de hoogte brengen. In deze brief wordt uitgelegd hoe u op eigen kosten bij AG INSURANCE van de hospitalisatieverzekering kunt blijven genieten.

Naast het recht op individuele voortzetting hebt u ook de mogelijkheid om de individuele premie voor te financieren. Dankzij deze voorfinanciering zal de individuele voortzetting niet geschieden tegen de premie die overeenstemt met uw leeftijd op het ogenblik van vertrek, maar tegen de premie die overeenstemt met de leeftijd die u had toen u met de voorfinanciering begon.

In het kwartaal dat volgt op uw recht op de hospitalisatieverzekering, ontvangt u van het Sociaal Fonds een brief met een voorstel om uw familieleden aan te sluiten.

Indien u in de loop van 3 maanden na datum van deze brief besluit om ze aan te sluiten en de premies betaalt, dan geschiedt de aansluiting van uw gezinsleden met terugwerkende kracht en gelijktijdig met uw aansluiting (de hoofdverzekerde).

Bij geen of te late betaling van de premie(s) binnen 3 maanden worden de gezinsleden pas aangesloten op de eerste dag van het kwartaal volgend op het verstrijken van een termijn van 10 maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag en na medische acceptatie door AG (de gezinsleden moeten eerst een medische vragenlijst invullen) De premies zijn met 10% verhoogd.

Formulieren

Formulier Aansluiting Gezinsleden

Download

Regelingen voor ziektekostenverzekering

Download

Algemene voorwaarden van het medisch plan

Download

Medisch Plan hospitalisatieverzekering

Download

Brochure ziekenhuisverzekering

Download

Schademelding hospitalisatieverzekering

Download

Lijst van ernstige ziekten

Download