Skip to main content

Anciënniteitspremie

Sociaal Fonds komt tussen in de kosten in de betaling van de ancienniteitspremie van werknemers die tewerkgesteld zijn in de verhuissector.

1. Bedrag

Sedert het jaar 2013 is de premie als volgt vastgesteld:

  • € 25,00 vanaf 3 jaar dienst
  • € 48,00 vanaf 5 jaar dienst
  • € 85,00 vanaf 10 jaar dienst
  • € 122,00 vanaf 15 jaar dienst
  • € 160,00 vanaf 20 jaar dienst

De evaluatie van de dienstjaren gebeurt in de maand januari op basis van het aantal dienstjaren bereikt op 31/12 van het jaar voordien.

2. Toekenningsprocedure

Jaarlijks in de loop van de maand januari volgend op het betrokken dienstjaar, zal de werkgever de ancienniteitspremie aan de werknemers betalen.

Werknemers die het bedrijf verlaten hebben in de loop van het jaar, om andere dan zwaarwichtige redenen en in aanmerking komen voor de ancienniteitspremie, behouden het recht op deze premie, pro rata.

De werkgever kan, binnen een periode van 3 maanden na betaling van de ancienniteitspremie, de bedragen terugvorderen bij het Sociaal Fonds, mits voorlegging van een betalingsbewijs en een kopie van de P-kaart van de betrokken werknemer.