Skip to main content

Rijbewijs C en CE

Via de werkgever kunnen werknemers de kosten voor het behalen van een rijbewijs C en/of EC terugvorderen.

1. PROCEDURE VOOR DE INDIENING VAN BETALINGSVERZOEKEN

De werkgever dient de aanvraag in bij het secretariaat van het Sociaal Fonds voor werknemers die in aanmerking komen en aan de volgende voorwaarden voldoen

– in het bezit zijn van een P-kaart;

– op het moment van de aanvraag ten minste één jaar ononderbroken in dienst van de onderneming zijn geweest;

– in het bezit zijn van een rijbewijs B.

De aanvraag moet ten minste 1 maand voor het begin van de opleiding bij het Sociaal Fonds binnen zijn.

Het secretariaat van het Sociaal Fonds keurt de aanvraag binnen 14 dagen na ontvangst goed of af. De goedkeuring is onder meer afhankelijk van de mogelijkheden van de begroting, zoals bepaald in de CAO van 15 juni 2009.

Elke werkgever zonder veiligheidscomité (-50 werknemers) mag gedurende een kalenderjaar maximaal 6% van zijn werknemers die aan de voorwaarden voldoen, opleiden, met een garantie van ten minste 2 werknemers.

Elke werkgever met een veiligheidscomité (+50 werknemers) mag in een kalenderjaar maximaal 10% van zijn werknemers opleiden die aan de vereisten voldoen.

In geval van twijfel legt het secretariaat het dossier ter bespreking voor aan de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds.

2. BETAALWIJZEN

De werkgever betaalt de volledige kosten van de opleiding, alsmede het salaris van de werknemer tijdens de opleidingsuren.

De werkgever kan via het secretariaat van het Sociaal Fonds om terugbetaling van een deel van de opleiding verzoeken.

Daartoe dient hij bij het secretariaat van het Sociaal Fonds een verzoek in, vergezeld van de volgende documenten:

– een kopie van de goedkeuring van het Sociaal Fonds (art. 1.3.)

– een kopie van de factuur van de door een erkende rijschool verstrekte opleiding

– een kopie van het behaalde rijbewijs

– een verklaring van de werknemer dat hij tijdens de opleidingsuren zijn salaris heeft ontvangen

Op basis van deze informatie vergoedt het Sociaal Fonds de werkgever de kosten voor het behalen van het rijbewijs, met een maximum van 1.500 euro voor een rijbewijs C/CE. Deze interventie is beperkt tot 40 werknemers per kalenderjaar.