Skip to main content

Syndicale premie

Bent u bij een vakbond aangesloten en hebt u al uw bijdragen correct betaald?

Deze premie wordt door de interprofessionele representatieve werknemersorganisaties die op nationaal vlak zijn verbonden, uitbetaald aan al de aangesloten leden, houders van een P-verhuizerskaart.

Wie heeft recht:

  1. minstens 1 jaar lid zijn van één van de interprofessionele representatieve werknemersorganisaties;
  2. op 30 september van het lopend jaar ingeschreven zijn bij een werkgever van de sector.
  • Vanaf het jaar 2022 (betaalbaar in 2023) bedraagt de premie 145 euro (als u voltijds werkt).