Skip to main content

Tachograaf

Sociaal Fonds komt tussen in de kosten voor de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf van werknemers die als arbeider-chauffeur tewerkgesteld zijn in de verhuissector.

1. Bedrag

De financiële tussenkomst van het Sociaal Fonds bedraagt maximaal de kostprijs gefactureerd door het ITLB (1) exclusief BTW en gebeurt slechts één keer per geldigheidsperiode. Indien het bedrag van de factuur evenwel lager is dan de maximale tussenkomst, wordt de tussenkomst beperkt tot het bedrag van deze factuur.

2. Toekenningsvoorwaarden

  1. De betrokken werknemers moeten als arbeider aangegeven zijn in de RSZ- categorie 084 en in het bezit zijn van een P-verhuizerskaart.
  2. De werkgever die de kosten van de bestuurderskaart van zijn arbeiders-chauffeurs heeft betaald, kan aan de hand van het degelijk ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (zie rubriek “Formulieren”), hiervoor de voorziene tussenkomst van het Sociaal Fonds aanvragen.
  3. Dit formulier dient vergezeld te zijn van een kopie van de factuur van het ITLB (1), uitgeschreven op naam van de werkgever, betreffende de kosten van de bestuurderskaarten en waarop de naam en voornaam van de betrokken werknemers, alsook het nummer van hun bestuurderskaart zijn vermeld.
  4. Bovendien zal bij de aanvraag tot tussenkomst een lijst gevoegd worden met de volgende gegevens:
  • naam en voornaam van de betrokken arbeiders-chauffeurs;
  • rijksregisternummer van de betrokken arbeiders-chauffeurs;
  • nummer van hun P-verhuizerskaart;
  • nummer van hun bestuurderskaart;
  • geldigheidsdata van hun bestuurderskaart.

(1) of van de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de bestuurder zijn gewone verblijfplaats heeft.