Skip to main content

Vertrekpremie bij pensionering of SWT

€ 39,40/dienstjaar – maximum 16 dienstjaren (Max. 630,40 €)

1. Toekenningsvoorwaarden?

  • de firma verlaten hebben op wettelijke pensioen- of conventionele brugpensioenleeftijd;
  • gedurende de laatste vijf jaren ononderbroken tewerkgesteld geweest zijn in de sector.

2. Wat moet de werknemer doen?

  • het vak voor de werknemer bestemd op het formulier F4 invullen en ondertekenen;
  • het formulier overhandigen aan zijn werkgever bij ontvangst van de premie.

3. Wat moet de werkgever doen?

  • aan de werknemer een formulier F4 overhandigen;
  • bij teruggave van de werknemer van het nauwkeurig ingevuld formulier, betaalt de werkgever aan de werknemer de premie waarop hij recht heeft;
  • de werkgever vult op zijn beurt het formulier F4 in en zendt het terug aan het Sociaal Fonds om de terugbetaling te verkrijgen van de premie ten laste van het Sociaal Fonds.