Skip to main content

Verhuizerskaarten

De P-Kaart

1. Waarom de P- kaart?

Een P-kaart kunt u vergelijken met een LIDKAART. Ze wordt uitgereikt door het Sociaal Fonds Verhuizingen aan werknemers die met een contract van onbepaalde duur in dienst zijn bij een Belgische verhuisfirma en ze geeft recht op bepaalde voordelen.

Ze dient in hoofdzaak om controle mogelijk te maken zowel van de inningen van de bijdragen, als van de uitkeringen van de voorziene toelagen.

Een P-kaart is dus niet zomaar de zoveelste kaart in uw portefeuille!

2. Waarvoor dient de P-kaart?

 • Om u te identificeren als werknemer in de verhuissector, bij een controle door de sociale inspectie.
 • Om in aanmerking te komen voor een aantal sociale voordelen, zoals:
  • De sectorale hospitalisatieverzekering, via AG-Insurance.
  • Een aanvullend pensioen, via AG-Insurance.
  • Een tegemoetkoming bij overlijden, via AG-Insurance.
  • Een syndicale premie, via uw vakbond.
  • Een aanvullende werkloosheidsuitkering bij tijdelijke werkloosheid, via uw werkgever.
  • Een aanvullende uitkering bij ziekte, via uw werkgever.
  • Een ancienniteitspremie, via uw werkgever.
  • Een vertrekpremie bij pensionering of SWT (brugpensioen), via uw werkgever
  • Twee dagen GRATIS opleiding bij Ambassador Verhuisopleidingen vzw, via Ambassador vzw .
  • KORTING op tal van vaktechnische opleidingen, bv. rijbewijzen B-C-CE, ladderlift, …

3. Wat is de geldigheidstermijn van de P-kaart ?

De kaart is één jaar geldig en wordt uitgereikt op uw naam. Bij verlies, diefstal of vertrek uit de sector is ze waardeloos, maar u kunt een nieuwe kaart aanvragen als u nog in de sector actief blijft.

4. Hoe werkt de P-kaart in de praktijk?

 • U geniet automatisch van de hospitalisatieverzekering zodra je in 2 opeenvolgende kwartalen in een onderneming van de verhuissector hebt gewerkt.
 • AG INSURANCE bezorgt jou een brief met een PERSOONLIJKE INLOGCODE voor het beheer van je verzekering (melden ziekenhuisopname,….) en dit via twee digitale tools :
 • Je verliest de voordelen van de sectorale hospitalisatieverzekering als je gedurende 2 volledige kwartalen niet meer in de sector hebt gewerkt. Het Sociaal Fonds Verhuizingen brengt je daarvan op de hoogte met een brief waarin wordt uitgelegd hoe je op eigen kosten indien je dat wenst de verzekering kan verder zetten.
 • U geniet automatisch van het recht op een aanvullend pensioen vanaf de eerste dag tewerkstelling in de verhuissector.
 • Alle andere tussenkomsten worden rechtstreeks aan u betaald door uw werkgever en deze laatste moet een aanvraag tot terugbetaling indienen bij het Sociaal Fonds.
 • De syndicale premie wordt uitbetaald door uw vakbond, mits 1 jaar lidmaatschap en als je op 30/9 ingeschreven was bij een werkgever in de verhuissector.

5. Hoe snel je digitale P-kaart raadplegen?

Klik hier om de informatiefolder te downloaden

De S-Kaart

1. Waarom de S-kaart ?

S-kaarten worden uitgereikt door het Sociaal Fonds Verhuizingen aan werknemers die met een contract van bepaalde duur in dienst zijn bij een Belgische verhuisfirma.

Voor elke maand waarin er een tewerkstelling is, moet een S-kaart voorzien worden.

2. Waarvoor dient de S-kaart?

 1. Om u te identificeren als werknemer in de verhuissector, bij een controle door de sociale inspectie.
 2. Om in aanmerking te komen voor een aantal sociale voordelen, zoals:

o De sectorale hospitalisatieverzekering, via AG-Insurance.

o Een aanvullend pensioen, via AG-Insurance.

 • U geniet automatisch van de hospitalisatieverzekering zodra je in 2 opeenvolgende kwartalen in een onderneming van de verhuissector hebt gewerkt. U kunt uw gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mee laten verzekeren. Je verliest de voordelen van de sectorale hospitalisatieverzekering als je gedurende 2 volledige kwartalen niet meer in de sector hebt gewerkt. Het Sociaal Fonds Verhuizingen brengt je daarvan op de hoogte met een brief waarin wordt uitgelegd hoe je op eigen kosten indien je dat wenst de verzekering kan verder zetten.
 • U geniet automatisch van het recht op een aanvullend pensioen vanaf de eerste dag tewerkstelling in de verhuissector.
 • AG INSURANCE bezorgt u een brief met een PERSOONLIJKE toegangscode om uw verzekering te beheren (hospitalisatieaangifte, ….) via twee digitale tools:
Klik hier om de informatiefolder te downloaden